Sessie B: Strategisch Portfoliomanagement als katalysator voor de energietransitie

Overheden die de energietransitie stimuleren krijgen te maken met veel projecten en programma’s die bijdragen aan verschillende doelen van de energietransitie. Hoe zorg je dat de juiste projecten worden gestart en hoe beheers je die projecten qua tijd en geld? Én: hoe bepaal je smart doelen voor de energietransitie en hoe monitor je of en wanneer die worden bereikt?

Strategisch Portfoliomanagement biedt daarvoor concrete handvatten. In deze presentatie worden de deelnemers meegenomen in de elementen van Strategisch Portfoliomanagement en hoe daarvan gebruik te maken in de praktijk van de energietransitie. Praktijkvoorbeeld is gemeente Tilburg.

Sessie A: De warmtetransitie versnellen: publieke infrastructuur en scenario’s voor financiering

We zien een grote potentie voor warmtenetten in Nederland, als alternatief voor aardgas, juist in stedelijke gebieden en op plaatsen waar huizen dicht bij elkaar staan. Hoe ziet het groeipad naar de realisatie van een warmtenet eruit? Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn voor gemeenten interessant en wat betekent dat voor de financiering ervan? BNG Bank neemt je mee en brengt overzicht in de voor- en nadelen van samenwerkingsmogelijkheden en modellen.

Sessie B: Duurzame financiering van de energietransitie

Terwijl de druk toeneemt om steeds sneller te verduurzamen, blijft het in veel gevallen nog een lastige puzzel om duurzaamheidsprojecten financieel rond te krijgen. Uitdagingen zijn vollooprisico’s, afschrijvingstermijnen en garantstellingen. Gelukkig zijn er ook oplossingsrichtingen.

  • Hoe zorgen we voor financiële zekerheid?
  • Hoe houden we de kosten voor burgers behapbaar?
  • Welke rol is er weggelegd voor het Rijk, gemeenten en provincies?

In deze masterclass delen financieringsspecialisten van de NWB Bank hun kennis en ervaring met de inzet van duurzame financieringsvormen.

Titel parallel workshop 5

De lant esequod itibus. Piendem poritet ex eaquatem esequia core vero minctini odis es dolupta tiaessi magnamus, esed ut optae modisint maio. Et alique volorum voluptat volut quame que magnist aped et quatis mostis dolupta quas dolorem animolessi adis mi, tem laut apis nobis aute quia doluptatem atem everunt earume diam, sus num eturest reratem sinullabo. It eos ducius ad ea volorem pelesendus et ex etur sandelia quam, sitaect atiorem. Namet vendelecta nus, quia ipsanti omnis estiur rehentestiis poremporro explis num atem fuga. Sa voloreperum reic tori rem vel mo quiae quam esciunt elenemperunt autae. Ut eius et quam iuntiusandis etur?

Et fugit aut est enda verit, ex estisi sint occum asperature nos autemqui doloratus, qui in exceatis nos et lautet latem vitiunt ipicim reicipicitis ullore cusam, sundisquam vel magnatectur mint, sim ex evera qui si iume essi bea si quis quunt lam et andernat officatur renitas aut inturit dolectur. Et fugit aut.

Titel parallel workshop 4

De lant esequod itibus. Piendem poritet ex eaquatem esequia core vero minctini odis es dolupta tiaessi magnamus, esed ut optae modisint maio. Et alique volorum voluptat volut quame que magnist aped et quatis mostis dolupta quas dolorem animolessi adis mi, tem laut apis nobis aute quia doluptatem atem everunt earume diam, sus num eturest reratem sinullabo. It eos ducius ad ea volorem pelesendus et ex etur sandelia quam, sitaect atiorem. Namet vendelecta nus, quia ipsanti omnis estiur rehentestiis poremporro explis num atem fuga. Sa voloreperum reic tori rem vel mo quiae quam esciunt elenemperunt autae. Ut eius et quam iuntiusandis etur?

Et fugit aut est enda verit, ex estisi sint occum asperature nos autemqui doloratus, qui in exceatis nos et lautet latem vitiunt ipicim reicipicitis ullore cusam, sundisquam vel magnatectur mint, sim ex evera qui si iume essi bea si quis quunt lam et andernat officatur renitas aut inturit dolectur.

Sessie B: Uw financiële data brengt Parijs duurzaam dichterbij!

Hoe kan financiële data uw organisatie verder helpen met het inzichtelijk maken van duurzaamheidstargets? Door met een nieuwe blik naar de bestaande financiële data en administratieve processen te kijken ontstaan er diepgaande inzichten en antwoorden op de mate van duurzaamheid binnen uw organisatie.

In de afgelopen periode zijn we met meer dan 15 decentrale overheden aan het anticiperen op de veranderende regelgeving omtrent horizontaal toezicht en de rechtmatigheidsverantwoording. We delen erg graag de recente resultaten en bevindingen met u, alsook de benodigde wijze van verantwoording welke gemeenten kunnen hanteren naar de centrale overheid.

Daarnaast zullen we aan de hand van (internationale) commerciële organisaties laten zien hoe financiële data een ondersteunende rol kan bieden in het verzorgen van ESG-rapporteringen. Middels deze praktische inzichten gaan Teun van der Linden, Andre Weitjens en Ronald Dohmen van SpendLab en Lenny van Klink van Salacia Solutions graag met u in gesprek, hoe de verschillende duurzaamheidsvraagstukken beantwoord kunnen worden op basis van data.

Sessie A: “Afslag Parijs gemist”

Parijs is nog ver… maar wat als we de juiste afslag missen en het doel niet halen? Dan wordt het dus nog warmer, stijgt de zeespiegel sneller en nemen extreme neerslag, hoge rivierafvoeren en langdurig droge perioden in frequentie toe. Dat vraagt om grootschalige aanpassingen aan onze leefomgeving. Hoe kunnen we daarop anticiperen, zonder daarbij achteraf gezien onnodige investeringen te doen? Deze sessie gaat in op de uitdagingen die klimaatverandering met zich mee brengt en mogelijke oplossingsrichtingen.  

  • Hoe kiezen we de beste oplossing en hoe kunnen we de rekening betalen? 
  • Waar zien we kansen voor klimaatadaptatie en wat zijn eventuele meekoppelkansen met andere transities? 
  • Welke uitdagingen zijn er bij de praktische uitvoering? 

Sessie A: Kapitaal bepaalt

Jacqueline van den Ende gelooft erin dat investeren in technologie en infrastructuur key is om op de lange termijn duurzame impact te maken. Hierbij spelen financials een cruciale rol, omdat zij immers bepalen waar er wordt geïnvesteerd. Voor veel projecten is publiek geld nodig om de grootste risico’s voor private investeerders weg te nemen. Inmiddels zijn er meerdere voorbeelden van publiek-private samenwerkingen, die nu al impact maken. Jacqueline laat in deze sessie zien:

  • Wat klimaat technologie is en welke technologische ontwikkelingen het meest bepalend zullen zijn voor de energie transitie
  • Hoe klimaattechnologie gefinancierd wordt
  • Hoe groot de rol van de overheid kan zijn om klimaatinvesteringen te doen versnellen;
  • Dat door burgers te betrekken in investeringen er (nog) meer funding los kan komen