Klimaatbeleid: hoe inspanningen van het Rijk, lokale overheden en private partijen elkaar versterken bij het realiseren van de klimaatdoelen.

Met de klimaat- en energieparagraaf van het Coalitieakkoord verhoogt het kabinet haar klimaatambities. Het streefdoel van 49% reductie in 2030 wordt vervangen door een streefdoel van tenminste 55% reductie. Het doel van 95% reductie in 2050 wordt aangescherpt tot een verplichting voor Nederland om in 2050 de netto-uitstoot van broeikasgassen tot nul te reduceren. Om deze doelen te realiseren zet het kabinet in op een mix van normeren, beprijzen en subsidiëren. Naast de bestaande financiële instrumenten, zoals de subsidieregeling SDE++, stelt het kabinet hier middelen voor beschikbaar via het Klimaatfonds. Lokale overheden en private partijen spelen een cruciale rol om de klimaatdoelen te realiseren. Hoe kunnen de inspanningen van het Rijk, lokale overheden en private partijen elkaar versterken bij het realiseren van de nationale klimaatdoelen?

Parijs is nog ver, er kan nog veel gebeuren

Plenaire afsluiting door Dolf Jansen in gesprek met Joop Zoetemelk.

Niemand anders dan Joop Zoetemelk weet beter dat er op de lange weg naar Parijs nog vele heuvels te beklimmen zijn. Hoe ga je om met tegenslagen? Hoe houd je het hoofd koel en hoe speel je het spel slim? Joop geeft ons wijze lessen mee naar huis. 

Hoe kan publiek kapitaal slim worden ingezet?

Na een aantal decennia van kapitalisme is de schaarste nu omgedraaid: financieel kapitaal moet worden omgezet in natuurlijk kapitaal. Econoom Herman Wijffels deelt zijn visie op de mogelijkheden voor Nederland. Hoe kan er met publieke middelen een zo groot mogelijke stroom aan private middelen worden ingezet? En welke de rol spelen de pensioenfondsen hierin?

Waarom zijn investeringen nodig?

Meteoroloog Gerrit Hiemstra gaat in op de risico’s die we lopen als we geen of te weinig maatregelen nemen. Ons staan periodes van extreme droogte en overvloedige regenval te wachten, om maar te zwijgen over de stijging van de zeespiegel. 

Titel plenaire presentatie 2

De lant esequod itibus. Piendem poritet ex eaquatem esequia core vero minctini odis es dolupta tiaessi magnamus, esed ut optae modisint maio. Et alique volorum voluptat volut quame que magnist aped et quatis mostis dolupta quas dolorem animolessi adis mi, tem laut apis nobis aute quia doluptatem atem everunt earume diam, sus num eturest reratem sinullabo. It eos ducius ad ea volorem pelesendus et ex etur sandelia quam, sitaect atiorem. Namet vendelecta nus, quia ipsanti omnis estiur rehentestiis poremporro explis num atem fuga. Sa voloreperum reic tori rem vel mo quiae quam esciunt elenemperunt autae. Ut eius et quam iuntiusandis etur?

Et fugit aut est enda verit, ex estisi sint occum asperature nos autemqui doloratus, qui in exceatis nos et lautet latem vitiunt ipicim reicipicitis ullore cusam, sundisquam vel magnatectur mint, sim ex evera qui si iume essi bea si quis quunt lam et andernat officatur renitas aut inturit dolectur.

Titel plenaire presentatie 1

De lant esequod itibus. Piendem poritet ex eaquatem esequia core vero minctini odis es dolupta tiaessi magnamus, esed ut optae modisint maio. Et alique volorum voluptat volut quame que magnist aped et quatis mostis dolupta quas dolorem animolessi adis mi, tem laut apis nobis aute quia doluptatem atem everunt earume diam, sus num eturest reratem sinullabo. It eos ducius ad ea volorem pelesendus et ex etur sandelia quam, sitaect atiorem. Namet vendelecta nus, quia ipsanti omnis estiur rehentestiis poremporro explis num atem fuga. Sa voloreperum reic tori rem vel mo quiae quam esciunt elenemperunt autae. Ut eius et quam iuntiusandis etur?

Et fugit aut est enda verit, ex estisi sint occum asperature nos autemqui doloratus, qui in exceatis nos et lautet latem vitiunt ipicim reicipicitis ullore cusam, sundisquam vel magnatectur mint, sim ex evera qui si iume essi bea si quis quunt lam et andernat officatur renitas aut inturit dolectur.