Financiële governance van het klimaatfonds

Regine Doornbos-Neyt is directeur Financieel-Economische Zaken (FEZ) bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Om de klimaatdoelen uit het Coalitieakkoord en de transitie richting klimaatneutraliteit in 2050 te realiseren zijn de komende jaren forse investeringen nodig. Met het klimaat- en transitiefonds van in totaal circa 35 miljard euro tot en met 2030 voorziet het kabinet in deze investeringsbehoefte. Een doelmatige en doeltreffende besteding van alle middelen is essentieel om te zorgen dat de klimaatdoelen binnen bereik blijven. FEZ ziet hierop toe. In de uitwerking van het fonds zal aandacht zijn voor een integrale afweging hoe investeringen uit het fonds zo goed mogelijk bijdragen aan de energietransitie. Zoals afgesproken in het Coalitieakkoord zal het klimaat- en transitiefonds een robuust mechanisme en governance van besluitvorming krijgen met stevige parlementaire controle op de besteding van middelen.  

Parijs is nog ver, er kan nog veel gebeuren

Plenaire afsluiting door Dolf Jansen in gesprek met Joop Zoetemelk.

Niemand anders dan Joop Zoetemelk weet beter dat er op de lange weg naar Parijs nog vele heuvels te beklimmen zijn. Hoe ga je om met tegenslagen? Hoe houd je het hoofd koel en hoe speel je het spel slim? Joop geeft ons wijze lessen mee naar huis. 

Hoe kan publiek kapitaal slim worden ingezet?

Na een aantal decennia van kapitalisme is de schaarste nu omgedraaid: financieel kapitaal moet worden omgezet in natuurlijk kapitaal. Econoom Herman Wijffels deelt zijn visie op de mogelijkheden voor Nederland. Hoe kan er met publieke middelen en zo groot mogelijke stroom aan private middelen worden ingezet? En welke de rol spelen de pensioenfondsen hierin?

Waarom zijn investeringen nodig?

Meteoroloog Gerrit Hiemstra gaat in op de risico’s die we lopen als we geen of te weinig maatregelen nemen. Ons staan periodes van extreme droogte en overvloedige regenval te wachten, om maar te zwijgen over de stijging van de zeespiegel. 

Titel plenaire presentatie 2

De lant esequod itibus. Piendem poritet ex eaquatem esequia core vero minctini odis es dolupta tiaessi magnamus, esed ut optae modisint maio. Et alique volorum voluptat volut quame que magnist aped et quatis mostis dolupta quas dolorem animolessi adis mi, tem laut apis nobis aute quia doluptatem atem everunt earume diam, sus num eturest reratem sinullabo. It eos ducius ad ea volorem pelesendus et ex etur sandelia quam, sitaect atiorem. Namet vendelecta nus, quia ipsanti omnis estiur rehentestiis poremporro explis num atem fuga. Sa voloreperum reic tori rem vel mo quiae quam esciunt elenemperunt autae. Ut eius et quam iuntiusandis etur?

Et fugit aut est enda verit, ex estisi sint occum asperature nos autemqui doloratus, qui in exceatis nos et lautet latem vitiunt ipicim reicipicitis ullore cusam, sundisquam vel magnatectur mint, sim ex evera qui si iume essi bea si quis quunt lam et andernat officatur renitas aut inturit dolectur.

Titel plenaire presentatie 1

De lant esequod itibus. Piendem poritet ex eaquatem esequia core vero minctini odis es dolupta tiaessi magnamus, esed ut optae modisint maio. Et alique volorum voluptat volut quame que magnist aped et quatis mostis dolupta quas dolorem animolessi adis mi, tem laut apis nobis aute quia doluptatem atem everunt earume diam, sus num eturest reratem sinullabo. It eos ducius ad ea volorem pelesendus et ex etur sandelia quam, sitaect atiorem. Namet vendelecta nus, quia ipsanti omnis estiur rehentestiis poremporro explis num atem fuga. Sa voloreperum reic tori rem vel mo quiae quam esciunt elenemperunt autae. Ut eius et quam iuntiusandis etur?

Et fugit aut est enda verit, ex estisi sint occum asperature nos autemqui doloratus, qui in exceatis nos et lautet latem vitiunt ipicim reicipicitis ullore cusam, sundisquam vel magnatectur mint, sim ex evera qui si iume essi bea si quis quunt lam et andernat officatur renitas aut inturit dolectur.