Evangelos Dimitrakakis

adviseur en sectorlead Netwerken, Energie, Mobiliteit en Milieu bij BNG Bank.

Jacqueline van den Ende

Jacqueline van den Ende is de CEO en co-founder van Carbon Equity. Carbon Equity is een platform voor “alternative climate investments”.

Jacqueline richtte tijdens haar studie De Kleine Consultant op, een studenten strategie consultants bureau dat nog steeds bestaat. Vervolgens werkte ze bij HAL investments en was ze CEO van Lamudi (een online real estate website in de Filipijnen, met als grootaandeelhouder Rocket Internet, dat ze van nul naar circa 100 medewerkers bracht). Daarna was ze CEO van True Money, een fintechbedrijf in de Filipijnen, gefinancierd door o.a. door Ant Financial. Ook was ze partner bij Peak Capital.

Teun van der Linden

Teun van der Linden is director Commerce bij SpendLab.

Ferdinand Diermanse

Ferdinand Diermanse is een ervaren specialist op het gebied van waterveiligheid en klimaatadaptatie. Hij is een wiskundig ingenieur die gepromoveerd is in de hydrologie. Voor Deltares heeft hij projecten uitgevoerd in meer dan 20 landen, over het algemeen met als doelstelling het in kaart brengen en mitigeren van overstromingsrisico’s. De afgelopen vijf jaar heeft hij diverse projecten uitgevoerd om de gevolgen van zeespiegelstijging in Nederland in kaart te brengen en om mogelijke oplossingsrichtingen uit te werken. 

Jan Bloem

Jan Bloem is senior consultant bij Improven, vakgroep Projects & Change. Hij opereert als consultant, coach en transitiemanager binnen organisaties die midden in stevige veranderingen staan. Hij heeft veel ervaring in de publieke sector, opgedaan bij onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, gemeentelijke overheden, provincies, rijksoverheid en ZBO’s. Jan organiseert sinds 2004 het Project Portfolio Management Jaarcongres en is initiatiefnemer van de masterclass Strategisch Portfoliomanagement.

Sien Kok

Sien Kok is promovenda bij Deltares en Wageningen Universiteit en houdt zich bezig met economie en financiering van rivierherstel. In de jaren daarvoor was zij werkzaam als milieueconoom bij Deltares.  Voor overheden in binnen – en buitenland, NGO’s en ontwikkelingsbanken werkte zij aan maatschappelijke kosten-baten analyse en financiering van (nature-based) klimaatadaptatie in steden en langs kusten en rivieren.