Jacqueline van den Ende

Jacqueline van den Ende is de CEO en co-founder van Carbon Equity. Carbon Equity is een platform voor “alternative climate investments”.

Jacqueline richtte tijdens haar studie De Kleine Consultant op, een studenten strategie consultants bureau dat nog steeds bestaat. Vervolgens werkte ze bij HAL investments en was ze CEO van Lamudi (een online real estate website in de Filipijnen, met als grootaandeelhouder Rocket Internet, dat ze van nul naar circa 100 medewerkers bracht). Daarna was ze CEO van True Money, een fintechbedrijf in de Filipijnen, gefinancierd door o.a. door Ant Financial. Ook was ze partner bij Peak Capital.

Ferdinand Diermanse

Ferdinand Diermanse is een ervaren specialist op het gebied van waterveiligheid en klimaatadaptatie. Hij is een wiskundig ingenieur die gepromoveerd is in de hydrologie. Voor Deltares heeft hij projecten uitgevoerd in meer dan 20 landen, over het algemeen met als doelstelling het in kaart brengen en mitigeren van overstromingsrisico’s. De afgelopen vijf jaar heeft hij diverse projecten uitgevoerd om de gevolgen van zeespiegelstijging in Nederland in kaart te brengen en om mogelijke oplossingsrichtingen uit te werken. 

Niko Wanders

Niko Wanders is universitair docent hydrological extremen en klimaatverandering aan de universiteit Utrecht. Samen met zijn groep doet hij onderzoek naar de gevolgen van droogte voor de toekomstige zoetwaterbeschikbaarheid, het voorspellen van droogte en de invloed van menselijk handelen op de beschikbare hoeveelheden water. Niko is lid van het Expertisenetwerk Zoetwater en Droogte van het ministerie IenW en adviseert Rijkswaterstaat, Deltaprogramma, provincies en waterschappen op het gebied van droogte en klimaatverandering. Daarbuiten is hij ook regelmatig in de media om duiding te geven over actuele onderwerpen rondom water en klimaatverandering. Niko heeft meerdere wetenschappelijke onderscheidingen gekregen van onder andere NWO, KNAW en internationale organisaties zoals de American Geophysical Union en European Geoscience Union. 

Sien Kok

Sien Kok is promovenda bij Deltares en Wageningen Universiteit en houdt zich bezig met economie en financiering van rivierherstel. In de jaren daarvoor was zij werkzaam als milieueconoom bij Deltares.  Voor overheden in binnen – en buitenland, NGO’s en ontwikkelingsbanken werkte zij aan maatschappelijke kosten-baten analyse en financiering van (nature-based) klimaatadaptatie in steden en langs kusten en rivieren.