Sessie A: “Afslag Parijs gemist”

Ferdinand Diermanse | senior consultant/researcher; Deltares
Sien Kok | promovenda; Deltares en Wageningen Universiteit

Parijs is nog ver… maar wat als we de juiste afslag missen en het doel niet halen? Dan wordt het dus nog warmer, stijgt de zeespiegel sneller en nemen extreme neerslag, hoge rivierafvoeren en langdurig droge perioden in frequentie toe. Dat vraagt om grootschalige aanpassingen aan onze leefomgeving. Hoe kunnen we daarop anticiperen, zonder daarbij achteraf gezien onnodige investeringen te doen? Deze sessie gaat in op de uitdagingen die klimaatverandering met zich mee brengt en mogelijke oplossingsrichtingen.  

  • Hoe kiezen we de beste oplossing en hoe kunnen we de rekening betalen? 
  • Waar zien we kansen voor klimaatadaptatie en wat zijn eventuele meekoppelkansen met andere transities? 
  • Welke uitdagingen zijn er bij de praktische uitvoering?