Sessie A: Kapitaal bepaalt

Jacqueline van den Ende | CEO; Carbon Equity

Jacqueline van den Ende gelooft erin dat investeren in technologie en infrastructuur key is om op de lange termijn duurzame impact te maken. Hierbij spelen financials een cruciale rol, omdat zij immers bepalen waar er wordt geïnvesteerd. Voor veel projecten is publiek geld nodig om de grootste risico’s voor private investeerders weg te nemen. Inmiddels zijn er meerdere voorbeelden van publiek-private samenwerkingen, die nu al impact maken. Jacqueline laat in deze sessie zien:

  • Wat klimaat technologie is en welke technologische ontwikkelingen het meest bepalend zullen zijn voor de energie transitie
  • Hoe klimaattechnologie gefinancierd wordt
  • Hoe groot de rol van de overheid kan zijn om klimaatinvesteringen te doen versnellen;
  • Dat door burgers te betrekken in investeringen er (nog) meer funding los kan komen