Sessie B: Strategisch Portfoliomanagement als katalysator voor de energietransitie

Jan Bloem | senior consultant; Improven

Overheden die de energietransitie stimuleren krijgen te maken met veel projecten en programma’s die bijdragen aan verschillende doelen van de energietransitie.

Hoe zorg je dat de juiste projecten worden gestart en hoe beheers je die projecten qua tijd en geld? Én: hoe bepaal je smart doelen voor de energietransitie en hoe monitor je of en wanneer die worden bereikt?

Strategisch Portfoliomanagement biedt daarvoor concrete handvatten. In deze presentatie worden de deelnemers meegenomen in de elementen van Strategisch Portfoliomanagement en hoe daarvan gebruik te maken in de praktijk van de energietransitie. Praktijkvoorbeeld is gemeente Tilburg.