Sessie B: Uw financiële data brengt Parijs duurzaam dichterbij!

Teun van der Linden | director commerce; SpendLab

Hoe kan financiële data uw organisatie verder helpen met het inzichtelijk maken van duurzaamheidstargets? Door met een nieuwe blik naar de bestaande financiële data en administratieve processen te kijken ontstaan er diepgaande inzichten en antwoorden op de mate van duurzaamheid binnen uw organisatie.

 In de afgelopen periode zijn we met meer dan 15 decentrale overheden aan het anticiperen op de veranderende regelgeving omtrent horizontaal toezicht en de rechtmatigheidsverantwoording. We delen erg graag de recente resultaten en bevindingen met u, alsook de benodigde wijze van verantwoording welke gemeenten kunnen hanteren naar de centrale overheid.

 Daarnaast zullen we aan de hand van (internationale) commerciële organisaties laten zien hoe financiële data een ondersteunende rol kan bieden in het verzorgen van ESG-rapporteringen. Middels deze praktische inzichten gaan Teun van der Linden, Andre Weitjens en Ronald Dohmen van SpendLab en Lenny van Klink van Salacia Solutions graag met u in gesprek, hoe de verschillende duurzaamheidsvraagstukken beantwoord kunnen worden op basis van data.