Sessie B: Uw financiële data brengt Parijs duurzaam dichterbij!

Hoe kan financiële data uw organisatie verder helpen met het inzichtelijk maken van duurzaamheidstargets? Door met een nieuwe blik naar de bestaande financiële data en administratieve processen te kijken ontstaan er diepgaande inzichten en antwoorden op de mate van duurzaamheid binnen uw organisatie.

 In de afgelopen periode zijn we met meer dan 15 decentrale overheden aan het anticiperen op de veranderende regelgeving omtrent horizontaal toezicht en de rechtmatigheidsverantwoording. We delen erg graag de recente resultaten en bevindingen met u, alsook de benodigde wijze van verantwoording welke gemeenten kunnen hanteren naar de centrale overheid.

 Daarnaast zullen we aan de hand van (internationale) commerciële organisaties laten zien hoe financiële data een ondersteunende rol kan bieden in het verzorgen van ESG-rapporteringen. Middels deze praktische inzichten gaan Teun van der Linden, Andre Weitjens en Ronald Dohmen van SpendLab en Lenny van Klink van Salacia Solutions graag met u in gesprek, hoe de verschillende duurzaamheidsvraagstukken beantwoord kunnen worden op basis van data.

Sessie A: De warmtetransitie versnellen: publieke infrastructuur en scenario’s voor financiering

We zien een grote potentie voor warmtenetten in Nederland, als alternatief voor aardgas, juist in stedelijke gebieden en op plaatsen waar huizen dicht bij elkaar staan. Hoe ziet het groeipad naar de realisatie van een warmtenet eruit? Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn voor gemeenten interessant en wat betekent dat voor de financiering ervan? BNG Bank neemt je mee en brengt overzicht in de voor- en nadelen van samenwerkingsmogelijkheden en modellen.

Sessie B: Duurzame financiering van de energietransitie

Terwijl de druk toeneemt om snel van het aardgas af te komen, is het nog steeds een lastige puzzel om duurzaamheidsprojecten financieel rond te krijgen. Uitdagingen zijn vollooprisico’s, afschrijvingstermijnen en garantstellingen. Gelukkig zijn er ook oplossingsrichtingen.

  • Hoe zorgen we voor financiële zekerheid?
  • Hoe houden we de kosten voor bewoners behapbaar?
  • Welke rol is er voor het rijk, gemeenten en provincies?

In deze masterclass delen financieringsspecialisten van NWB Bank hun kennis en ervaring met de inzet van duurzame financieringsvormen.