Ferdinand Diermanse

senior consultant/researcher | Deltares

Ferdinand Diermanse is een ervaren specialist op het gebied van waterveiligheid en klimaatadaptatie. Hij is een wiskundig ingenieur die gepromoveerd is in de hydrologie. Voor Deltares heeft hij projecten uitgevoerd in meer dan 20 landen, over het algemeen met als doelstelling het in kaart brengen en mitigeren van overstromingsrisico’s. De afgelopen vijf jaar heeft hij diverse projecten uitgevoerd om de gevolgen van zeespiegelstijging in Nederland in kaart te brengen en om mogelijke oplossingsrichtingen uit te werken. 

Presentaties:

Sessie A: “Afslag Parijs gemist” | 13:45 – 14:45 | Workout room 2.1