Gita Salden

CEO | BNG Bank

Visie op ‘Bridging’ in het publieke domein

Als CEO van BNG Bank, de grootste bank in Nederland in het publieke domein, brengt Gita Salden haar visie op ‘Bridging’. In de financiering van verduurzaming draait het erom dat partijen elkaar vinden en samen tot vernieuwende inzichten komen. Om de ambitieuze klimaatdoelen van Parijs te realiseren, neemt BNG Bank haar rol om bruggen te slaan in het bouwen van partnerships. Financiering is in het publieke domein een belangrijk instrument om impact te maken, bijvoorbeeld voor verduurzaming van de portefeuilles van woningcorporaties en voor verduurzaming van vastgoed in de zorg- of onderwijssector. BNG Bank is ook in een vroeg stadium sparring partner voor de opgave voor gemeenten om warmtenetten te realiseren. Zo werkt BNG Bank continu samen met klanten aan maatschappelijke impact.

Gita Salden is Chief Executive Officer van BNG Bank, vanaf januari 2018. Zij is verantwoordelijk voor Strategie, HR, Marketing & Communicatie en Internal Audit. Voordat zij toetrad tot de Raad van Bestuur van BNG Bank, werkte zij in meerdere functies voor het Ministerie van Financiën; haar laatste functie was plaatsvervangend Thesaurier-Generaal en Directeur Financiële Markten. Daaraan voorafgaand werkte zij een jaar in Brussel, als Financieel Raad bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie in Brussel.

Presentaties:

‘Bridging’ in het publieke domein | 10:50 – 11:05 | Promenade