Niels Kastelein

directeur Klimaat | ministerie van Econimische Zaken en Klimaat

Niels Kastelein is sinds 2020 als directeur Klimaat bij het ministerie van EZK verantwoordelijk voor het nationale klimaatbeleid en tevens de Nederlandse inzet in Europese en wereldwijde onderhandelingen over klimaatbeleid. Eerder hield hij zich bij het ministerie van Financiën bezig met onder meer klimaat en het gemeentefonds. Bij de gemeente Rotterdam werkte hij als strategisch adviseur bijvoorbeeld aan de aanpak van Rotterdam Zuid, de ontwikkeling van de Rotterdamse haven en gebiedsgericht werken.

Presentaties:

Financiële governance van het klimaatfonds | 10:20 – 10:35 | Promenade