Niko Wanders

universitair docent hydrological extremen en klimaatverandering aan de universiteit Utrecht

Niko Wanders is universitair docent hydrological extremen en klimaatverandering aan de universiteit Utrecht. Samen met zijn groep doet hij onderzoek naar de gevolgen van droogte voor de toekomstige zoetwaterbeschikbaarheid, het voorspellen van droogte en de invloed van menselijk handelen op de beschikbare hoeveelheden water. Niko is lid van het Expertisenetwerk Zoetwater en Droogte van het ministerie IenW en adviseert Rijkswaterstaat, Deltaprogramma, provincies en waterschappen op het gebied van droogte en klimaatverandering. Daarbuiten is hij ook regelmatig in de media om duiding te geven over actuele onderwerpen rondom water en klimaatverandering. Niko heeft meerdere wetenschappelijke onderscheidingen gekregen van onder andere NWO, KNAW en internationale organisaties zoals de American Geophysical Union en European Geoscience Union.