Regine Doornbos-Neyt

directeur Financieel Economische Zaken

Drs. R.G.M. (Regine) Doornbos-Neyt is directeur Financieel Economische Zaken (FEZ) bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.  

Daarvoor vervulde zij diverse andere functies bij het ministerie van Financiën, zoals plaatsvervangend hoofddirecteur FEZ en afdelingshoofd Beleidscontrol bij de hoofddirectie FEZ, hoofd Cash-management bij het Agentschap van de Generale Thesaurie en plaatsvervangend hoofd bij de IRF. Eerder was zij onder andere werkzaam als secretaris Randstadsamenwerking Europa en als economisch adviseur bij de Landbouworganisatie Belgische Boerenbond. 

Regine Doornbos-Neyt studeerde Algemene Economie aan de Universiteit Leuven.