Sien Kok

promovenda | Deltares en Wageningen Universiteit

Sien Kok is promovenda bij Deltares en Wageningen Universiteit en houdt zich bezig met economie en financiering van rivierherstel. In de jaren daarvoor was zij werkzaam als milieueconoom bij Deltares.  Voor overheden in binnen – en buitenland, NGO’s en ontwikkelingsbanken werkte zij aan maatschappelijke kosten-baten analyse en financiering van (nature-based) klimaatadaptatie in steden en langs kusten en rivieren. 

Presentaties:

Sessie A: “Afslag Parijs gemist” | 13:45 – 14:45 | Workout room 2.1