Terugblik 2022

Presentaties

Hieronder vindt u de presentaties van het jaarcongres Public Finance 2022.

Gerrit Hiemstra

De presentatie van Gerrit Hiemstra:
waarom zijn investeringen nodig?

Niels Kastelein

De presentatie van Niels Kastelein:
Klimaatbeleid: hoe inspanningen van het Rijk, lokale overheden en private partijen elkaar versterken bij het realiseren van de klimaatdoelen.

Herman Wijffels

De tekst van Herman Wijffels:
Hoe kan publiek kapitaal slim ingezet worden?

Gita Salden

De presentatie van Gita Salden:
‘Bridging’ in het publieke domein

Carbon Equitiy

De presentatie van de Jacqueline van den Ende van Carbon Equity: Kapitaal bepaalt

NWB Bank

De presentatie van de Peter Borghstijn en Aard Kluck van de NWB Bank:
Duurzame financiering van de energietransitie

Deltares

De presentatie van Ferdinand Diermanse en Sien Kok van Deltares:
Afslag Parijs gemist

Spendlab

De presentatie van Teun van der Linden en Ronald Dohmen van SpendLab en Lenny van Klink van Salacia Solutions:
Uw financiële data brengt Parijs duurzaam dichterbij!

BNG Bank

De presentatie van Evangelos Dimitrakakis van de BNG Bank:
De warmtetransitie versnellen: publieke infrastructuur en scenario’s voor financiering

Improven

De presentatie van Jan Bloem van Improven:
Strategisch Portfoliomanagement als katalysator voor de energietransitie